Publikime

Emri Autorët/et Viti Kategori
Manuali për Integrim gjinor (PEN) Albulena Metaj 2014 integrimi gjinor, organizata
Analizë e shkurtër mbi sindikatat Nida Krasniqi 2017 sindikata
Analizë e shkurtër mbi sigurinë dhe shëndetin në punë Nida Krasniqi 2017 shendeti, puna
Analizë e shkurtër për dialogun social në Kosovë Nida Krasniqi 2017 dialogu social
Manuali për Integrim GJinor Qeveria Suedeze 2007
Integrimi gjinor me perspektivën ndërsektoriale Mikael Almén 2015
Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë Lavdi Zymberi, Nita Zogiani 2017 pjesemarrja e grave, kosova, vendimmarje
Pabarazia nuk është e mirë për biznes Thomas Carlén 2017 pabarazia, gratë, burrat, biznesi
STUDIMI NACIONAL AFATMESËM PËR TË DREJTAT PRONËSORE NË KOSOVË Driton Zeqiri 2017 prona
Implementimi I masave të vlerësimit të perspektivës gjinore në ngritjen e përfitimeve nga reformat e tregtisë për gra Konferenca për Tregti dhe Zhvillim e Kombeve të Bashkuara 2016 ex ante, gjinia, grate
Zërat për barazi Palme Center 2017
ÇËSHTJET GJINORE, PRONËSORE DHE MUNDËSITË EKONOMIKE NË KOSOVË Sandra Joireman 2015 grate, te drejtat e prones
Gratë, gjinia dhe puna: Zgjidhet sociale dhe pabarazitë. Volumi 2 Mark Lansky, Jayati Ghosh, Dominique Méda and Uma Rani 2016
Të edukuar, fuqizuar dhe inspiruar – Kundërpërgjigjje ndaj virusit HIV dhe SIDA në Afrikën Lindore dhe Jugore International Labour Organization 2016
Udhëzimet e ilustruara për programet e përgjegjshme gjinore të investimeve dhe punësimit intensiv Nite Tanzarn Maria Teresa Gutierrez 2016
Gratë në trendet e punës 2016 International Labour Organization 2016
Gratë në trendet e punës 2016 (Përmbledhje) International Labour Organization 2016
Hartëzimi global për sigurimin e kujdesit ndërmjet Koorporatave: Të gjeturat nga anketimi dhe intervistat International Labour Organization 2016
Rezultati 5: Të gjeturat tematike për vitet 2014 – 2015 (Përmbledhje e vlerësimit final) International Labour Office 2016
Punëtorët/et kanë përfaqësim organizativ të forte dhe të pavarur (Rezultati 9 – 2016) – Vlerësimi final (Përmbledhja) International Labour Office 2016 employers organizations, social dialogue, capacity building, public private partnerships, sustainable development, enterprise creation, enterprise development, gender equality
Export-led development, employment and gender in the era of globalization Naoko Otobe 2016 employment, informal employment, precarious employment, women workers, gender and development, globalization
Young and female – A double strike? Gender analysis of school-to-work transition surveys in 32 developing economies Sara Elder and Sriani Kring 2016 youth employment, gender, ILO partnerships
Women in Business and Management: gaining momentum in the Middle East and North Africa 2016 business, enterprises, gender equality, women, management, Middle East
Labour market entry in Tunisia: The gender gap 2015 youth employment, gender, ILO partnerships
Differences in the effects of vocational training on men and women: Constraints on women and drop-out behaviour 2015 employment, youth employment, women workers, vocational training, entrepreneurship, gender equality, social conditions, vulnerable groups, youth, ILO Programme
Enhancing women’s entrepreneurship in Kenya: Initial qualitative assessment of the ILO’s GET Ahead business training programme 2015 employment, youth employment, women workers, entrepreneurship, gender equality, youth, ILO Programme
Women’s economic empowerment in action: Evidence from a randomized control trial in Africa 2015 employment, youth employment, vocational training, womens empowerment, youth
Cash transfer programmes, poverty reduction and empowerment of women in South Africa 2015 family benefits, poverty alleviation, household income, womens empowerment
No easy exit – Migration bans affecting women from Nepal 2015 forced labour, migrant workers, domestic workers, age discrimination, womens rights, migration policy, labour migration
Public works programmes: A strategy for poverty alleviation - The gender dimension revisited in Employment-Intensive Investment Programmes in 30 countries in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean 2015 employment, labour intensive employment, employment creation, promotion of employment, infrastructure, gender mainstreaming, construction industry, public sector, gender equality, womens empowerment, role of ILO, ILO Programme
Moving towards disability inclusion: Stories of change 2015 equal employment opportunity, workers with disabilities, trade unions, discrimination, rights of disabled people, womens empowerment, disabilities, people with disabilities
Brazil: Case study on working time organization and its effects in the health services sector 2015 working conditions, arrangement of working time, work life balance, work organization, economic sectors, public sector, public service, gender, medical care
Women's entrepreneurship development and economic empowerment - WED-EE (Irish Aid/PROPEL) Global Component (Final Evaluation Summary) 2015 employment creation, gender mainstreaming, entrepreneurship, gender equality
Advancing gender equality: The co-operative way 2015 equal employment opportunity, cooperatives, gender
The way forward after the revolution - decent work for women in Egypt and Tunisia (Midterm Evaluation Summary) 2015 decent work, income generating activities, gender equality, womens empowerment
COOP news update 2015 training of trainers, technical cooperation, sustainable development, cooperatives, cooperative development, informal economy, gender equality, international cooperation, UN system
PRIDE at work: A study on discrimination at work on the basis of sexual orientation and gender identity in Thailand 2015 equal employment opportunity, workplace violence, human rights, discrimination, gender equality, gender, gender roles, social exclusion
Effective responses to HIV and AIDS at work: A multi-country study in Africa 2015 gender and development, human rights, discrimination, HIV/AIDS, occupational safety and health, Africa, ILO Programme
Gender equality and green jobs 2015 green jobs, gender equality
AIDS is Everyone's Business! 2015 decent work, sustainable development, productivity, private sector, human rights, discrimination, right to work, gender equality, rights of disabled people, HIV/AIDS
The motherhood pay gap: A review of the issues, theory and international evidence 2015 livelihoods, women workers, maternity benefits, gender equality, womens empowerment
The motherhood pay gap: A review of the issues, theory and international evidence 2015 livelihoods, women workers, maternity benefits, gender equality, womens empowerment
Handbook on HIV and AIDS for labour inspectors 2015 ILO recommendations, teaching and training material, discrimination, gender equality, labour inspection, HIV/AIDS, occupational safety and health
Women in Business and Management: Gaining momentum 2015 gender and development, gender mainstreaming, gender equality, womens rights
Creating a conducive environment for the effective recognition and implementation of fundamental principles and rights at work in Egypt (Final Evaluation Summary) 2014 international labour standards, capacity building, gender equality, workers rights
ILO Action Plan for Gender Equality 2010-15 - Phase III: Aligned with Programme and Budget 2014-15 2014 gender mainstreaming, gender equality, gender, ILO, role of ILO, ILO Governing Body
Women’s Entrepreneurship Development 2014 self employment, promotion of employment, education and training, training, training of trainers, lifelong learning, development projects, technical cooperation, gender and development, gender mainstreaming, working poor, business, cooperatives, enterprises, enterprise creation, enterprise development, microenterprises, small enterprises, entrepreneurship, low income, informal economy, productivity, microfinance, economic and social rights, gender equality, gender roles, womens empowerment, women, Arab countries
Fostering Future Entrepreneurs 2014 employment, self employment, youth employment, promotion of employment, education and training, training, training of trainers, vocational training, lifelong learning, technical cooperation, gender mainstreaming, enterprises, enterprise creation, entrepreneurship, youth, Arab countries, ILO Turin Centre
Female migrants workers. Mujeres trabajadoras migrantes. 2013 trabajo decente, empleo, trabajadores migrantes, migración internacional, política migratoria, migraciones laborales
ESTUDIO DIAGNOSTICO: MIGRACIÓN FEMENINA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 2012
Cooperating out of isolation: Domestic workers’ cooperatives 2014 precarious employment, domestic workers, cooperatives, informal economy, gender
Leveraging the cooperative advantage for women’s empowerment and gender equality 2014 cooperatives, gender, womens empowerment
Guidance Note 4: Integrating gender in the monitoring and evaluation of projects 2014 gender mainstreaming
G20: Achieving stronger growth by promoting a more gender-balanced economy 2014 employment, gender equality, multilateral system, labour statistics
Why is female labour force participation declining so sharply in India? 2014 labour force participation, labour policy, gender
Independent Evaluation of Outcome 17: Gender Mainstreaming with the support of Sweden and Norway Partnership Agreements (Final Evaluation Summary) 2014 equal employment opportunity, equal pay, gender mainstreaming, gender, gender relations
Reaffirming and promoting rights during transition: development results 2012-2013 2014 child labour, youth employment, employment creation, youth unemployment, migrant workers, equal pay, social dialogue, labour law, labour standards, social protection, social security, enterprise creation, gender equality, workers rights, youth
Skills for Employment Policy Brief - The gender divide in skills development: Progress, challenges and policy options for empowering women 2014 gender and development, women
Maternity and paternity at work: Law and practice across the world 2014 arrangement of working time, paid leave, maternity protection, labour law, family benefits, gender roles
International Women's Day 2014: Equality for Women is progress for all 2014 equal employment opportunity, discrimination, gender equality, rights of disabled people
Cash transfer programmes, poverty reduction and empowerment of women: A comparative analysis 2013 social protection, family benefits, maternity benefits, old age benefits, poverty alleviation, gender equality, womens empowerment, women
Promoting the employment of women in the transport sector - obstacles and policy options 2013 women workers, seafarer, working conditions, education and training, transport, discrimination, gender equality, gender
Men and Masculinities: Promoting Gender Equality in the World of Work 2013 men workers, gender and development, gender equality, gender roles, role of ILO
Gender dimensions of national employment policies: A 24-country study 2013 employment policy, gender equality
Working time of live-in domestic workers 2013 domestic workers, remuneration, discrimination, gender equality
Inclusion of people with disabilities in vocational training: A practical guide 2013 workers with disabilities, gender equality, rights of disabled people, disabilities, people with disabilities
Gender dimensions of national employment policies: A 24 country study 2013 employment policy, promotion of employment, equal employment opportunity, men workers, women workers, globalization, gender
OHCHR Report - Migration and human rights: Improving human rights-based governance of international migration 2013
Equal Pay - An introductory guide 2013 equal pay, international labour standards, discrimination, gender equality
Gender equality in tripartite social dialogue in Europe and Central Asia 2013 women workers, social dialogue, workers participation, gender equality, Central Asia, EU countries
Supporting workers with family responsibilities: connecting child development and the decent work agenda 2013 decent work, maternity protection, work life balance, child care, family responsibilities, gender equality, children
Promoting green jobs in Bangladesh: Women solar technicians and entrepreneurs 2013 green jobs, gender
“Meeting the needs of my family too”: Maternity protection and work-family measures for domestic workers 2013 women workers, domestic workers, maternity protection, child care, family responsibilities, maternity benefits, discrimination, gender equality, womens rights
South Africa SME Observatory: The state of youth entrepreneurship in the Free State 2013 employment, self employment, youth employment, promotion of employment, education and training, training, training of trainers, vocational training, lifelong learning, technical cooperation, gender mainstreaming, enterprises, enterprise creation, entrepreneurship, youth, Arab countries, ILO Turin Centre
Globalization, employment and gender in the open economy of Sri Lanka 2013 employment policy, promotion of employment, equal employment opportunity, men workers, women workers, globalization, gender
International perspectives on women and work in hotels, catering and tourism 2013 informal employment, women workers, work life balance, informal economy, catering, hotel industry, tourism, gender equality, womens rights, gender roles
A policy mix for gender equality: Lessons from high-income countries 2013 labour economics, women workers, equal pay, work life balance, family responsibilities, gender equality
Summary of the Global Employment Trends for Women 2012 2012 employment, gender
Global Employment Trends for Women 2012 2012 employment, gender
Good practices and challenges on the Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) and the Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156): A comparative study 2012 men workers, women workers, maternity protection, family responsibilities, ILO conventions, family benefits, maternity benefits, gender equality, women
Gender Equality and Decent Work: Selected ILO Conventions and Recommendations that promote gender equality as of 2012 2012 decent work, promotion of employment, women workers, working conditions, ILO conventions, ILO recommendations, gender equality, workers rights
Decent work for domestic workers in Asia and the Pacific: Manual for trainers 2012 decent work, migrant workers, domestic workers, working conditions, discrimination, equal rights, gender equality, workers rights, labour migration, Asia, Pacific
Gender Equality and Decent Work - Selected ILO Conventions and Recommendations that promote Gender Equality as of 2012 2012 international labour standards, gender equality
Corporate brochure on ILO Programme on HIV/AIDS and the World of Work 2012 migrant workers, ILO recommendations, social protection, education, public private partnerships, informal economy, agriculture, fishing, mining, tourism, wholesale and retail trade, transport, human rights, discrimination, gender, health, HIV/AIDS, occupational health services
Assessment of the environment for the development of women's entrepreneurship in Cameroon, Mali, Nigeria, Rwanda and Senegal 2011 enterprise creation, enterprise development, entrepreneurship, gender equality, social policy, womens empowerment
World of Work Magazine No.73, December 2011 - A double-dip in employment? 2011 decent work, employment, youth employment, unemployment, workers with disabilities, economic reconstruction, economic recession, gender equality, ageing population, HIV/AIDS
Prevent HIV, Protect Human Rights at Work in the Caribbean 2011 decent work, ILO recommendations, education and training, capacity building, development projects, technical cooperation, development policy, workers rights, gender, health, HIV/AIDS, ILO
Gender equality is key to workplace responses to HIV and AIDS 2011 gender and development, gender equality, HIV/AIDS
Fact sheet on Equality at work for women and men in Asia and the Pacific 2011 gender equality
Independent evaluation of the ILO's strategy for the elimination of discrimination in employment and occupation (Volume 1 of 2) 2011 workers with disabilities, discrimination, gender equality
Prevent HIV, Protect Human Rights at Work in Africa 2011 decent work, ILO recommendations, education and training, capacity building, development projects, technical cooperation, development policy, workers rights, gender, health, HIV/AIDS, ILO
Guide to mainstreaming gender in workplace responses to HIV and AIDS 2011 decent work, sexual harassment, workplace violence, workers education, ILO recommendations, education and training, capacity building, development projects, technical cooperation, development planning, development policy, gender and development, gender mainstreaming, gender equality, mens rights, womens rights, workers rights, gender, gender relations, gender roles, social exclusion, womens empowerment, health, HIV/AIDS, ILO
Moving towards disability inclusion 2011 equal employment opportunity, workers with disabilities, trade unions, human rights, discrimination, rights of disabled people, womens empowerment, disabilities, Africa, South East Asia
World of Work Magazine n°72, August 2011 - Fighting discrimination at work: Progress at risk 2011 employment, forced labour, social security, tourism, womens rights, labour inspection, indigenous and tribal peoples, HIV/AIDS, occupational safety and health
Gender-based violence comes at high social and economic cost 2011 workplace violence, human rights, gender equality, womens rights, gender
Female Future: Turning the tide 2011 discrimination, gender equality
ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work 2011 rural employment, rural workers, social dialogue, education and training, capacity building, gender, social policy, HIV/AIDS
Employment diagnostic analysis: Bosnia and Herzegovina 2011 work, labour economics, employment, informal employment, youth unemployment, labour force, labour force participation, redundancy, underemployment, unemployed, social protection, unemployment benefits, education and training, poverty, economy, economic sectors, gender, gender roles, womens empowerment, internal migration, labour migration, environment, Europe, Eastern Europe
Coverage of domestic workers by key working conditions laws 2011 domestic workers, remuneration, discrimination, gender equality
A Guidance Note: How Best to Develop a National Policy on HIV and AIDS and the World of Work 2011 workers, employers organizations, social dialogue, trade unions, ILO recommendations, education, human rights, discrimination, gender equality, UN system, civil society, health, HIV/AIDS
Global and regional estimates on domestic workers 2011 domestic workers, remuneration, discrimination, gender equality
Measuring the economic and social value of domestic work 2011 domestic workers, discrimination, gender equality, gender
Working hours in domestic work 2011 domestic workers, arrangement of working time, hours of work, discrimination, gender equality
Remuneration in domestic work 2011 domestic workers, remuneration, discrimination, gender equality
An Assessment of the Enabling Environment for Women's Enterprises in Lesotho 2011 enterprise creation, enterprise development, entrepreneurship, gender equality, social policy, womens empowerment
World of Work Magazine n°71, April 2011 - World Parliament of Labour turns 100 2011 employment, forced labour, social security, tourism, womens rights, labour inspection, indigenous and tribal peoples, HIV/AIDS, occupational safety and health
Global economic crisis, gender and employment: The impact and policy response 2011 employment, employment policy, unemployment, men workers, women workers, economic recession, gender equality, social policy, developed countries, developing countries
Issues in labour market inequality and women’s participation in India’s National Rural Employment Guarantee Programme 2011 labour market, labour force participation, gender equality
Selected Perspectives on the Enabling Environment for Women's Entrepreneurs in Malawi 2011 enterprise creation, enterprise development, entrepreneurship, gender equality, social policy, womens empowerment
Breaking the rural poverty cycle: Getting girls and boys out of work and into school 2011 child labour, rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
Making migration work for women and men in rural labour markets 2011 rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
Women in infrastructure works: Boosting gender equality and rural development! 2011 rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
Agricultural value chain development: Threat or opportunity for women’s employment? 2011 rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
Rural women’s entrepreneurship is “good business”! 2011 rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
Investing in skills for socio-economic empowerment of rural women 2011 rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
Gender-equitable rural work to reduce poverty and boost economic growth 2011 rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of poverty 2011 rural employment, gender and development, poverty, rural development, agricultural development, agriculture, gender equality
The Enabling Environment for Women in Growth Enterprises in Mozambique 2011 enterprise creation, enterprise development, entrepreneurship, gender equality, social policy, womens empowerment
The Joint WHO-ILO-UNAIDS policy guidelines on improving health workers’ access to HIV and TB prevention, treatment, care and support services: A guidance note 2010 work environment, hazardous work, social dialogue, workers education, workers participation, discrimination, labour inspection, gender, health policy, HIV/AIDS, occupational safety and health, occupational diseases, occupational health services, ILO partnerships
The KwaZulu Natal tourism sector: Selected Perspectives on the Enabling Environment for Women's Entrepreneurs 2010 gender and development, enterprise creation, enterprise development, entrepreneurship, tourism, gender equality, social policy, womens empowerment
Small premiums, long-term benefits: Why poor women need microinsurance 2010 women workers, health insurance, womens rights
Gender Mainstreaming in Local Economic Development Strategies : A guide 2010 local economic development, gender mainstreaming, gender equality, developing countries
Joint WHO/ILO policy guidelines on improving health worker access to prevention, treatment and care services for HIV and TB 2010 work environment, hazardous work, social dialogue, workers education, workers participation, discrimination, labour inspection, gender, health policy, HIV/AIDS, occupational safety and health, occupational diseases, occupational health services, ILO partnerships
Monitoring Indigenous and Tribal Peoples’ Rights through ILO Conventions _ A compilation of ILO Supervisory Bodies’ Comments 2009-2010 2010
Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges 2010 employment, part time employment, precarious employment, self employment, unpaid work, labour market, equal employment opportunity, labour force participation, labour market segmentation, unemployment, underemployment, unemployed, women workers, equal pay, family responsibilities, economic recession, gender equality, womens rights, gender, gender roles, womens empowerment, labour statistics
News@ILO, February 2010 2010 decent work, labour relations, vocational training, clothing and textile industries, womens empowerment, HIV/AIDS, occupational safety and health, Asia, ILO meetings
Strategy evaluation: Performance and progress in gender mainstreaming through the ILO Action Plan for Gender Equality 2008-09 2009 gender mainstreaming, gender equality, gender, gender relations, gender roles
News@ILO, December 2009/January 2010 2009 decent work, workers with disabilities, vocational training, clothing and textile industries, gender equality, womens empowerment, occupational safety and health, Asia
Application of Convention No. 169 by domestic and international courts in Latin America - A casebook 2009
Electronic Newsletter PRO169 - October 2009 2009
Media summary: Give girls a chance - Tackling child labour, a key to the future 2009 child labour, education, gender mainstreaming
Give girls a chance - Tackling child labour, a key to the future 2009 child labour, education, gender mainstreaming
Women at work, past and present: Like night and day 2009 decent work, gender equality
Gender equality at the heart of decent work 2009 decent work, gender equality
Magazine World of Work 65, April 2009: ILO Gender Equality Campaign 2008–09; Maternity protection; Education; Social dialogue; Work/family balance... 2009 gender equality, gender
Promoting equity: Gender-neutral job evaluation for equal pay. A step-by-step guide 2009 equal employment opportunity, equal pay, gender and development, gender
Brochure - Green Jobs: Improving the climate for gender equality too! 2009 decent work, green jobs, sustainable development, primary sector, gender equality, environment
Issues: December 2008 2008 trafficking in persons, migrant workers, women workers, social security policy, gender mainstreaming, gender equality, migration policy, Asia, ASEAN countries
ILO Publications Catalogue September 2008 - February 2009 2008 child labour, decent work, employment, labour market, working conditions, labour law, social protection, social security, training, gender equality, gender, HIV/AIDS, occupational safety and health, management, statistics
Getting hired. A trainer's manual for conducting a workshop for job-seekers with disabilities 2008 conditions of employment, economic and social rights, mens rights, womens rights, rights of disabled people, workers rights
Voices of Women Entrepreneurs in Ethiopia, Tanzania, Uganda and Zambia 2008
Global Employment Trends for Women - March 2008 2008 employment, women workers, gender equality, gender, women
Women, gender and the informal economy: An assessment of ILO research and suggested ways forward 2008 informal economy, gender
Small change, Big changes: Women and Microfinance 2008 microfinance, gender
Facts on Investing in Decent Work for Women 2008 decent work, gender equality, gender
ABC of women workers' rights and gender equality 2007 gender and development, gender mainstreaming, gender equality, mens rights, womens rights
Spotlight on working time 2007 decent work, employment, working conditions, gender equality
ILO Global Report Insidiousness and insecurity: The new face of discrimination and inequality in the world of work 2007 discrimination, gender equality
Helping micro and small enterprises cope with HIV/AIDS - A handbook for small business associations and service providers 2007
The employment relationship. Report 95 V (2A) 2006 mens rights, womens rights, management rights, rights of the child, rights of disabled people, trade union rights, workers rights
A workplace policy and programme on HIV/AIDS: The legal and policy framework 2006 discrimination, gender equality, health policy, HIV/AIDS
A workplace policy and programme on HIV/AIDS: How to tackle gender inequality 2006 discrimination, gender equality, health policy, HIV/AIDS
A workplace policy and programme on HIV/AIDS: How to provide care, support and treatment 2006 discrimination, gender equality, health policy, HIV/AIDS
A workplace policy and programme on HIV/AIDS: How to provide a prevention programme 2006 discrimination, gender equality, health policy, HIV/AIDS
A workplace policy and programme on HIV/AIDS: How to tackle stigma and discrimination 2006 discrimination, gender equality, health policy, HIV/AIDS
A workplace policy and programme on HIV/AIDS: How to get started 2006 discrimination, gender equality, health policy, HIV/AIDS
Factsheets: A workplace policy and programme on HIV/AIDS 2006 discrimination, gender equality, health policy, HIV/AIDS
Leadership training manual for women leaders of cooperatives 2006 education and training, cooperatives, gender equality
The First UN Millennium Development Goal: A Cause for Celebration? 2005 gender mainstreaming, labour statistics
Joint ILO/WHO guidelines on health services and HIV/AIDS 2005 work environment, employers organizations, social dialogue, trade unions, ILO codes of practice, education, training, mining, private sector, public sector, public service, discrimination, right to work, civil society, nongovernmental organizations, gender, health policy, HIV/AIDS, occupational safety and health, occupational health services, ILO partnerships
HIV/AIDS Behaviour Change Communication – A toolkit for the workplace 2005 social dialogue, workers education, ILO codes of practice, education, training, teaching and training material, training of trainers, capacity building, public private partnerships, corporate responsibility, private sector, public sector, discrimination, nongovernmental organizations, gender, HIV/AIDS, occupational safety and health
Using the ILO Code of Practice and training manual - Guidelines for employers 2004 work environment, employers organizations, social dialogue, ILO codes of practice, education, capacity building, corporate responsibility, small enterprises, informal economy, private sector, public sector, discrimination, right to work, civil society, nongovernmental organizations, gender, HIV/AIDS, occupational safety and health, human resources management
GET Ahead for Women in Enterprise Training Package and Resource Kit 2004 women workers, training, teaching and training material, gender and development, gender mainstreaming, enterprises, enterprise development, microenterprises, small enterprises, entrepreneurship, gender equality, gender, womens empowerment, women
Workplace action on HIV/AIDS: identifying and sharing best practice 2003 ILO codes of practice, education and training, gender and development, health policy, HIV/AIDS
Fundamental rights at work and international labour standards 2003 mens rights, womens rights, management rights, rights of the child, rights of disabled people, trade union rights, workers rights
Producing Labour Statistics that are useful for addressing gender concerns 2003 gender mainstreaming, gender, labour statistics
Using the ILO Code of Practice and training manual - Guidelines for trade unions 2002 work environment, social dialogue, trade unions, ILO codes of practice, education, capacity building, small enterprises, informal economy, private sector, public sector, discrimination, right to work, civil society, nongovernmental organizations, gender, HIV/AIDS, occupational safety and health
Employment and social investment funds in Latin America 2000 labour intensive employment, employment creation, social protection, infrastructure, investment, gender equality
ABC of women workers’ rights and gender equality 2000 women workers, equal rights, womens rights
Incorporating gender issues in labour statistics 1999 gender mainstreaming, labour statistics
ASIST Bulletin No. 8 1998 labour intensive employment, infrastructure, gender
ILO Declaration on fundamental principles and rights at work and its follow-up 1998 mens rights, womens rights, management rights, rights of the child, rights of disabled people, trade union rights, workers rights
10 Keys for Gender Sensitive OSH Practice – Guidelines for Gender Mainstreaming in Occupational Safety and Health 2012
Kosovo Law: Domestic violence 2010
SIDA's guide for people working within an organization 2009
Striking a Balance Policy Options for Amending Kosovo’s Law on Labour 2016
Sexual Harassment in Kosovo 2016
Budgeting for Social Welfare 2016
No More Excuses - An Analysis of Attitudes, Incidence and Institutional Responses to Domestic Violence in Kosovo 2015
Budgeting for Social Welfare - A Rapid Gender Analysis to Inform Gender Responsive Budgeting in the Ministry of Labour and Social Welfare in Kosovo 2014
Where’s the Money for Women’s Rights? 2013
At What Cost? Budgeting for the Implementation of the Legal Framework against Domestic Violence in Kosovo 2012
Exploratory Research on the Extent of Gender-Based Violence in Kosova and Its Impact on Women’s Reproductive Health 2008
1325 Facts and Fables 2011
Monitoring Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 in Kosovo 2007
Monitoring Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 in Kosova - 2nd edition 2009
More Than “Words on Paper”? The Response of Justice Providers to Domestic Violence in Kosovo 2009
Security Begins at Home: Research to Inform the First National Strategy and Action Plan against Domestic Violence in Kosovo 2008
Ndërgjegjësimi i punëtorëve për të drejtat e tyre dhe regjistrimi në sindikata 2016