Kalendari

Data Lokacioni Përshkrimi Kategoritë
27-04-2018 Salla e Konferencave Orion Dita Ndërkombëtare e Viktimave në vendin e punës shëndeti, siguria, puna e dinjitetshme
17-04-2018 Salla e Konferencave Orion Ligji për Shoqëri Tregtare dhe Kuota Gjinore kuota gjinore, ligji, feminizmi
25-01-2018 Kadare books Feminizmi, solidariteti dhe rezistenca e grave në Kosovë feminizmi, solidariteti, grate, Kosova
19-12-2017 Sirius Hotel Përmirësimi i llogaridhënies institucionale për zbatimin e LBGJ barazia gjinore
14-12-2017 Kadare bar and books Perspektiva gjinore në tekstet shkollore barazia gjinore, edukimi, shkolla
11-12-2017 Sirius Hotel Miratimi i politikës kundër ngacmimit seksual në vend të punës politikat gjinore
04-12-2017 Kadare bar and books Ngacmimi seksual në vendin e punës në Kosovë barazia gjinore, punesim
17-05-2017 Sheshi Zahir Pajaziti Marshim për ditën ndërkombëtare kundër Homofobisë, Bifobisë dhe Transfobisë LGBT, barazia
16-05-2017 Salla e konferencave, Orion Punëtoria e dytë për transpozimin e Direktivave të BE-së në fushën e Punës punësimi, ligji
10-05-2017 PEN Office Trajnim per barazi gjinore me SBASHK sindikata, gratë, barazia
04-05-2017 Salla e konferencave, Orion Punëtoria e parë për transpozimin e Direktivave të BE-së në fushën e Punës punësimi, ligji
28-04-2017 Kampusi AUK Konferenca - Vajzat në TIK Gratë, vajza, TIK
20-04-2017 Orion, Salla e konferencave Lëvizja LGBT LGBT
16-03-2017 EU Information and Cultural Centre Aktivizmi i harruar i grave në Kosovë: Bukë për Drenicën Grate, aktivizmi
08-03-2017 Sheshi Zahir Pajaziti MARShojmë S'Festojmë gjinia, barazi, sindikata
14-02-2017 Sheshi Zahir Pajaziti Një miliard në këmbë - Kosovë 2017 kunder shfrytezimit, grate, barazia
02-02-2017 Swiss Diamond Hotel ERAC - Konferencë “Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë” vendimmarrja
21-01-2017 Sheshi Zahir Pajaziti - Prishtinë Gratë marshojnë stopgjuhesseksiste
19-01-2017 Teatri Dodona, Prishtinë ARTPOLIS - Forum-teatër "Çështje zakoni" rolet gjinore,
14-01-2017 Universiteti i Prishtines, Fakulteti Socologji Grassroot sindikatat dhe praktikat feministe në Gjermani UP, Feminizmi, Unionizmi, Edukimi, Puna
19-12-2016 Hotel Sirius, Prishtinë Lansimi i platformës PEN GENDER HUB dhe Mirënjohja për Barazi Gjinore Barazia gjinore, TIK
16-12-2016 Hotel Sirius, Prishtinë Shpallja e çmimeve për artikullin më të mirë gazetaresk mbi LGBTI LGBTI, gazetaria
15-12-2016 “Orion”, Salla e Konferencave, Prishtinë LGBTI në Kosovë – Ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet LGBTI
14-12-2016 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti filozofik Qasja e personave transgjinorë në kujdesin shëndetësor dhe mbrojte sociale transgjinorë, kujdesi shëndetësor, mbrojte sociale
13-12-2016 Hotel Sirius, Prishtinë Tryeza e rrumbullakët, Studimi i rastit: trajtimi i rasteve LGBTI nga sistemi gjyqësor i Kosovës LGBTI, Tryeza e rrumbullakët, sistemi gjyqësor i Kosovës
08-12-2016 Hotel Sirius, Prishtinë Të drejtat e njeriut dhe integrimi I grupeve të margjinalizuara në Kosovë Të drejtat e njeriut, grupet e margjinalizuara
18-11-2016 Hotel International, Prishtinë Arritjet dhe sfidat e politikave për barazi gjinore në Kosovë Politika, barazi gjinore
29-11-2016 Hotel Sirius, Prishtinë Forumi i Shoqërisë Civile të OSBE-së Shoqëria Civile, qytetari aktive
12-10-2016 Online Trajnim online- Teoria e ndryshimit dhe pedagogjia feministe për trajnimet e barazisë gjinore Pedagogjia feministe; Barazia gjinore
11-10-2016 Ipko- Fushë Kosovë Diskutimi mbi Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/l-212 të punës Ligji i punës
10-10-2016 Hotel Sirius, Prishtinë “Qytetaria aktive dhe roli saj në vendimmarrje Qytetaria aktive, vendimmarrje
06-09-2016 Prishtinë (Zyrja e BE-së) Konsultim i BE-së me akterët kyç për objektivat dhe indikatorët e përzgjedhur për zbatimin e Planit të veprimit të ri për barazi gjinore në Kosovë Barazi gjinore; Objektiva; indikatorë
29-08-2016 Online Dialog virtual: Përmbëledhje e praktikave të mira për barazi gjinore Barazi gjinore
21-07-2016 Prishtinë (Villa Gërmia) Trajnim për menaxhment të bazuar në rezultate Menaxhment
27-06-2016 Prishtinë (Zyrja e BE-së) Konsultim me palët e interesit për objektivat e Planit të veprimit për barazi gjinore (GAP) 2016-2020 Barazi gjinore