Partnerët

Donator

Kjo platformë është krijuar nga Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar (PEN), nëpërmjet projektit "Pro Wo + Man” , i cili financohet nga Olof Palme International Centre dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.